FORRO®

FORRO® là loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. FORRO® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, vữa, etc. FORRO® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, vữa, ...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

JOTON® PROS

JOTON® PROS là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. JOTON® PROS được đặc chế để chống kiềm hoá và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt tường gạch, bê tông, tô hồ vữa, etc.
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa.
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hoá và rêu mốc, kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện
Xem thêm

SP PRIMER®

SP PRIMER là loại sơn Alkyd gốc dầu do JOTON., JSC sản xuất. Dùng để sơn lót chống gỉ cho các bề mặt sắt thép trong nhà và ngoài trời (phần không bị ngập nước). SP PRIMER có sử dụng phụ gia chống gỉ tạo nên màng sơn bền và ngăn ngừa quá trình ôxi hoá bề mặt sắt thép, bảo vệ tốt màng và màu sơn phủ. SP PRIMER đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5962:1993.
Bề mặt vật liệu: Thép
Tính năng sản phẩm Màng sơn bền và ngăn ngừa quá trình ôxi hoá bề mặt sắt thép, bảo vệ tốt màng và màu sơn phủ.
Xem thêm

JOTON® PROSIN

JOTON® PROSIN là một loại sơn lót gốc nước chất lượng tốt, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên trong nhà. JOTON® PROSIN được đặc chế chống kiềm hoá và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông,xi măng, tô hồ vữa, etc.
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hoá và rêu mốc
Xem thêm

FOTEX®

FOTEX® là loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. FOTEX® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, vữa,... FOTEX® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, vữa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

FOTIN®

FOTIN® là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên trong nhà. FOTIN® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, vữa, etc. FOTIN® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, vữa, etc.
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

BENTIN® LT

BENTIN® LT là một loại sơn lót gốc nước do Joton sản xuất, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. BENTIN® LT được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Có tác dụng kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc. BENTIN® LT đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5600:1999.
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc.
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

BENTIN® LE

BENTIN® LE là một loại sơn lót nội thất gốc nước do JOTON,.JSC sản xuất dùng để sơn cho bề mặt bên ngoài tường các công trình xây dựng. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, v.v...
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa.
Tính năng sản phẩm Kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện
Xem thêm

PRIMO®

PRIMO® là một loại sơn lót gốc nước chất lượng cao, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên trong nhà. PRIMO® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc. PRIMO® đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5663:2003 và Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD. PRIMO® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

ALTEX®

ALTEX® là một loại sơn lót gốc nước do Joton sản xuất, dùng làm lớp lót cho các loại sơn hoàn thiện mặt bên ngoài nhà. ALTEX® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Có tác dụng kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc. ALTEX® đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5600:1999.
Bề mặt vật liệu: Tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa,...
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm

ALTIN®

ALTIN® là một loại sơn lót nội thất gốc nước do JOTON,.JSC sản xuất dùng để sơn cho bề mặt bên ngoài tường các công trình xây dựng. ALTIN® được đặc chế chống kiềm hóa và rêu mốc. Nó kéo dài tuổi thọ của lớp sơn hoàn thiện, rất thích hợp cho tường gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, etc.ALTIN® phù hợp khí hậu miền Bắc Việt nam (từ Quảng Bình trở ra).
Bề mặt vật liệu: Gạch, bê tông, xi măng, tô hồ vữa, v.v.
Tính năng sản phẩm Chống kiềm hóa và rêu mốc
Xem thêm