Khám phá Danh Mục Màu

Minted Lemon

Mã màu: AP2-1

Mang một chút ấm áp của màu vàng và sự mát mẻ nhẹ nhàng của gam màu trắng. Màu sắc này khiến căn phòng trở nên dễ thương và thu hút đến lạ kì.

Sơn phòng

Những màu phối hợp cùng

AP2-1Minted Lemon

R: 244 G: 240 B: 208

AP19-2Lunar Blue

R: 192 G: 216 B: 222

AP2-1Minted Lemon

R: 244 G: 240 B: 208

JTR 01Trắng

R: 255 G: 255 B: 255

AP20-2Pale Cerulan

R: 179 G: 227 B: 220

AP2-1Minted Lemon

R: 244 G: 240 B: 208

AP88-1Pale Pansy

R: 222 G: 214 B: 226

AP20-4Bluebird

R: 193 G: 234 B: 218