Khám phá Danh Mục Màu

Light Pewter

Mã màu: AP50-2

Màu sắc nhẹ nhàng, trung tính. Gam màu này là màu nền cho những thiết kế hiện đại, chủ yếu là do tính thực tế và hợp lý. Nhà thiết kế sử dụng gam màu này mang đến phong cách chuyên nghiệp, ổn định.

Sơn phòng

Những màu phối hợp cùng

AP50-2Light Pewter

R: 197 G: 205 B: 203

AP53-2Knight's Armor

R: 218 G: 217 B: 210

AP50-2Light Pewter

R: 197 G: 205 B: 203

JTR 01Trắng

R: 255 G: 255 B: 255

AP46-2Beige Gray

R: 205 G: 191 B: 184

AP50-2Light Pewter

R: 197 G: 205 B: 203

AP53-2Knight's Armor

R: 218 G: 217 B: 210

AP46-2Beige Gray

R: 205 G: 191 B: 184