Khám phá Danh Mục Màu

Chọn màu sơn

JCT 01 - Trắng

R: 255 G: 255 B: 255

Bảng màu chỉ hiển thị đúng tương đối do màn hình điện tử cho phép. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thông số màu đi kèm, gọi hotline hoặc đến các đại lý gần nhất để biết được bảng màu thực tế.