Nhân viên phát triển thị trường - Phòng Kinh doanh tổng hợp

Phòng Kinh doanh tổng hợp

Hiện tại Phòng Kinh doanh tổng hợp công ty CP L.Q JOTON đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

Xem thêm
  • Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019
  • Nhân viên phát triển thị trường

Chuyên viên Marketing - Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp

Phòng Kinh doanh tổng hợp

Hiện tại Phòng Kinh doanh tổng hợp công ty CP L.Q JOTON đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:

Xem thêm
  • Hồ Chí Minh
  • Ngày hết hạn: 30/06/2019
  • Chuyên viên