Discover Our New Product

South

South

South

North

South

South

South

North

Check Authorized Product

Please input your name and phone number to receive the best promotions

* Only applicable to products of plaster and civil paint produced at Ho Chi Minh City factory after May 10, 2019

Hướng dẫn nhập mã kiểm tra hàng chính hãng

Quý khách tìm vị trí mã trên bao bì theo như hướng dẫn dưới đây và nhập mã sản phẩm tương ứng vào ô trống.

Ví dụ: 010 893512860001 110 LQ45678

Quý khách cần nhập 19 ký tự: 893512860001LQ45678

( Không bao gồm các ký tự màu đỏ và dấu “(“ và “)”)

News From Joton

Find Retailer